Poja Shams Hakimi

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik, Lättviktskonstruktioner

Poja är industridoktorand vid avdelningen för konstruktionsteknik, i forskargruppen Lättviktskonstruktioner, på Chalmers, anställd av WSP. Som doktorand fokuserar hans arbete på svetsefterbehandling av brodetaljer som en åtgärd för ökad utmattningshållfasthet hos stål- och samverkansbroar.
Utmattning sker för cykliska påkänningar från rörliga laster som ligger långt under stålets kapacitet och kan därför kräva mer material än för brott på grund av statisk belastning. Problemet uppstår hos ett fåtal detaljer och är ofta en avgörande faktor för materialåtgången i hela bron. Med en begränsad omfattning av svetsefterbehandling åstadkommer man därmed en betydande materialbesparing och möjliggör dessutom användandet av höghållfast stål. Med starkare stål behövs mindre material även för de statiska lasterna och sammantaget fås mer resurseffektiva brolösningar då även byggmetoderna blir enklare, färre transporter krävs till byggarbetsplatserna och billigare underbyggnader behövs.
Dessa fördelar är av stort intresse för många aktörer på både den privata och offentliga sektorn. Därför är bland andra Trafikverket som står för majoriteten av infrastrukturen i Sverige medfinansiär i detta doktorandprojekt tillsammans med Vinnova-LIGHTer som främjar branschöverskridande samarbeten inom industrin för lätta stålkonstruktioner. Dessutom bidrar statens Vegvesen i Norge till projektet då stora infrastruktursatsningar väntar längs den Norska kusten.

Bärande konstruktioner BMT015 & BOM160

Sidansvarig Publicerad: to 30 aug 2018.