Nir Piterman

Universitetslektor, avdelningen för Formella metoder, Institutionen för data- och informationsteknik.

Check out my ​homepage.​

Sidansvarig Publicerad: fr 06 nov 2020.