Pierre Johansson

Doktor på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Pierre blev Industridoktorand på avdelningen för produktionssystem under 2014 genom samarbete med Volvo Group Trucks Operations, han disputerade juni 2018. Han har en civilingenjörsexamen inom Automation och Mekatronik med inriktningen reglerteknik från Chalmers Tekniska Högskola 2012. Hans forskning fokuserar på globalisering och standardisering inom globala produktionsnätverk.
Målet med hans forskning är att möjliggöra globala produktionsnätverk som kan hantera omställning av produktion baserat på inre och yttre faktorer på ett flexibelt sätt, vilket skapar förutsättningar för robusta processer.

Sidansvarig Publicerad: on 27 jun 2018.