Peter Olsson

Docent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik

Nuvarande forskningsintressen: Omdirigering av elastodynamiska vågor, med tillämpningar på skydd av känslig infrastruktur från skadliga markvågor. Mekanisk "cloaking". Direkta och inversa problem för utbredning av mekaniska vågor i fasta material och strukturer.

(Jag har tidigare varit vice-rektor Chalmers tekniska högskola, med ansvar för all utbildning på kandidat- och civilingenjörsnivå. Efter ett decennium av administration och akademiskt ledarskap har jag med en suck av lättnad återvänt till forskningen och undervisningen.)
​Mekanik Z

Sidansvarig Publicerad: fr 11 dec 2020.