Peter Lidén

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik,
Byggnadsteknologi, Infrastrukturfysik

Peter är doktorand vid avdelningen för byggnadsteknologi och medverkar i forskargruppen Infrastrukturfysik. Peter genomför sina forskarstudier främst inom projektet “Livslängd och statusbedömning av fjärrvärmenät”. Peter utvecklar icke förstörande metoder för bedömning av förisolerade fjärrvärmerörs status och livslängd.


Sundberg, J., Lidén, P. 2014, Energy and system analysis - Solar heat and heat storage for environmentally sound deicing, Swedish road administration, Report 2014:121

Liden, P. Saglamoglu, S. 2012, Groundwater chemistry and its influence on the selection of construction materials, a review of four traffic tunnels in Sweden and evaluation of technical requirements, Master´s thesis.

​Livslängd och statusbedömning av fjärrvärmenät

Chalmers styrkeområden:
​Samhällsbyggnad,
Energi

Sidansvarig Publicerad: må 23 apr 2018.