Peter Jagers

Professor emeritus, Matematiska vetenskaper

Peter Jagers har forskat om populationsdynamik, slumpmässiga punktsvärmar och statistisk slutledning. Tyngdpunkten ligger på populationsdynamik. F n forskar han om populationer där individerna tenderar att få många barn i små populationer, men få i stora, och om populationer där mutationer kan skapa mer livsdugliga och möjligen samexisterande arter. Ett annat tema är hur och när hotade bestånd kan dö ut.

Peter Jagers är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och en rad internationella sällskap. Han är hedersdoktor vid Bulgariska Vetenskapsakademien.
​Kurser i matematisk statistik

​Monash University, Melbourne (anslag från Australian Research Council)

Chalmers styrkeområde Life Science
 
Informellt samarbete med flera andra universitetsavdelningar.

​Min vetenskapliga produktion 1968-1999 täcks inte av CPL

Sidansvarig Publicerad: ti 13 nov 2018.