Peter Forsberg

Adjungerad docent i industriell artificiell intelligens på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonsteknik och autonoma system

Peter arbetar med att nyttiggöra forskning inom artificiell intelligens ute i industrin, med fokus på navigation av kommerciella autonoma fordon för CPAC Systems AB, som är en del av AB Volvo.

Sidansvarig Publicerad: ti 22 dec 2020.