Peter Forkman

Prefekt, Rymd-, geo- och miljövetenskap
och senior forskningsingenjör på avdelningen för geovetenskap och fjärranalys.

Peter Forkman är prefekt på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.
Hans forskningsområde är markbaserade radiometermätningar av spårgaser i mellan och övre atmosfären. Arbetet innefattar framtagandet av såväl radiometersystem som av lämpliga mät och kalibreringsmetoder.
Mätteknik, RRY140, för Civilingenjörsprogrammet i Automation och Mekatronik, Z.
​För att se vilka projekt Peter Forkman deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: må 03 okt 2022.