Pernilla Gluch

Professor (bitr.), Teknikens ekonomi och organisation

Pernilla Gluch är biträdande professor och avdelningschef på avdelningen Service Management and Logistics på Chalmers. Hennes forskning har under de senaste åren rört organisatoriska strukturer, mekanismer och sociala mönsters påverkan på hur strategiska förändringsåtgärder hanteras i byggprocessen. Detta har innefattat studier kring organisering och kommunikation i projektintensiva verksamheter. Tillämpningen har särskilt varit miljöarbete och miljöledning i bygg- och fastighetssektorn.
​Master’s kurserna Construction Contract Relationsship (TEK149) och Change Management and Improvement Processes (TEK430) och handledning av doktorander och master studenter.

​Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad
Energi
Produktion

Publicerad: to 17 maj 2018.