Per Eo Berg

Projektledare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik, Urban metabolism

Per EO Berg är projektledare vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Urban metabolism, på Chalmers. Per ansvarar för ett projekt som avser att öka förståelsen för hur människors motivation och rutiner, kunskapsbildning och tekniska system samverkar samt hur man kan påverka dessa i avsikt att skapa ett ur konsumentsynpunkt attraktivare och effektivare insamlingssystem för lösa och apparatbundna småbatterier.
Forskningen utförs av en tvärvetenskaplig forskargrupp med deltagare från Chalmers såväl som från Göteborgs Universitet.

Publicerad: to 15 aug 2019.