Per Blom

Tf enhetschef HR-partner

Pers främsta uppgifter är att leda enheten för HR-partner och via HR-avdelningens ledningsgrupp arbeta med HR-frågor på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: fr 02 jul 2021.