Patrik Bergagård

Teknologie Doktor, Signaler och system

Patrik Bergagård är forskare i forskargruppen Automation. Hans forskningsintressen ligger inom koordinering och återstart för tillverkningssystem, genom användning av formella metoder så som övervakarberäkning (SCT). Han deltar i FFI projektet VIRTual COMmissioning (VIRTCOM) som fokuserar på effektiv virtuell beredning. Patriks huvudfokus i projektet är inom återstart med målet att den framtagna styrkoden stödjer återstart av tillverkningssystemet om systemet stannar oplanerat under produktionen. Patrik är också involverad i projektet GArbage handling with RoBOts (GARBO). I projektet studeras autonom lastning och lossning av gods för distributionslastbilar.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.