Pär Johansson

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Byggnadsfysikalisk modellering

Pär Johansson är docent vid avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen byggnadsfysikalisk modellering. Pär arbetar med högeffektiva isoleringsmaterial (superisoleringsmaterial), material för termisk energilagring (värme och kyla) och lösningar för blåa och gröna tak. Målet med forskningen är att minska energianvändningen i det existerande byggnadsbeståndet samtidigt som risker när nya material används i kombination med gamla byggnadstekniker minimeras.

Pär är koordinator för Sveriges Bygguniversitet (SBU) samt leder ett arbetspaket om termiska energilager inom Chalmers styrkeområde energi, profilområdet energi i den urbana utvecklingen. Han medverkar också i CIB W040 och W080.

BOM175 Byggnadsteknisk projektering

BOM285 Byggnadens tekniska funktion och utformning

AFT062 Boendets rum

ARK064 Bevarande och omvandling

ARK063 Stadsbostaden
​Chalmers styrkeområden: Energi

Sidansvarig Publicerad: on 29 jul 2020.