Paolo Falcone

Docent, Elektroteknik

Paolo Falcone är docent i forskargruppen Mekatronik. Hans forskning fokuserar på optimal reglering med begränsningar samt verifikationsmetoder, applicerade på autonoma och halvautonoma mobila system, kooperativ körning och intelligenta fordon. Paolo är involverad i en rad industrisamarbeten med inriktning mot autonom körning, kooperativ körning och elektronisk stabilitetskontroll. Han undervisar i ämnena Model predictive control, Vehicle dynamics control och Modeling and simulation of dynamical systems.
​ 
​ 
​ 

Sidansvarig Publicerad: on 24 maj 2017.