Oscar Bernskiöld

Ekonom, Institutionen för Data- och informationsteknik.

Hanterar ekonomi för avdelningarna Datorteknik, Informationssäkerhet, och Logik och typer.

Publicerad: ti 12 maj 2020.