Anna Maria Orrù

Doktor, SAR MSA, universitetslektor

Anna Maria Orrù’s forskning undersöker mat, arkitektur, sinnen och urbanism, som utforskas genom studier av de organoleptiska kvaliteterna i urbana foodscapes, som ett sätt att undersöka matsystem både på makro- och mikronivåer. Foodscapers refererar till matreleterade platser i städer där mat produceras, konsumeras, säljs eller distribueras. Genom att göra mat mer tillgänglig inom stadsstrukturen genom ökning av urbant jordbruk, svarar man på flera samhällsutmaningar gällande matsäkerhet och stigande urbanisering. Det kan göra dessa platser till aktiva och deltagande sociala enheter, platser av ekologiskt välbefinnande som bidrar till medvetenheten kring hållbar stadsutveckling.
​MPDSD, KTH-sustainability studio, Lund Industrial Design, BOM165 Civil and Environmental Engineering, ARK 176, Biomimicry Student competition 2012

Sidansvarig Publicerad: må 17 dec 2018.