Onur Kaya

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Onur Kaya är doktorand i System Engineering & PLMs forskargrupp. Hans forskning handlar om visuell styrning. Han fokuserar på digitala visuella Lean verktyg och processer. Hans forskning syftar till att göra styrningen av produktutveckling och produktion mer effektiv. Hans forskning har starka implikationer på produktutveckling och produktionsbolag som söker effektiv synkronisering, avvikelsehantering och ständiga förbättringar

http://www.linkedin.com/in/onurkaya
MPP126 - Projekt i produktutveckling
PPU175 - Integrerad konstruktion & tillverkning
PPU085 - Produktplanering - behov och möjligheter
PPU110 - Informationshantering i produktlivscykeln (PLM)

Publicerad: fr 09 jun 2017.