Olof Hjortstam

Adjungerad professor, Elektroteknik

Olof Hjortstam är adjungerad professor på avdelningen Elkraftteknik.

Publicerad: to 21 mar 2019.