Olof Wranne

Tekniklektor, Industridesigner MFA, och programansvarig för Designingenjörsprogrammet, på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Olof Wranne har en dubbel bakgrund inom teknik; maskinteknik Chalmers tekniska högskola, samt är industridesigner MFA från HDK, Högskolan för design och konst vid Göteborgs universitet. Wranne har arbetat som konsult i industriprojekt från 1996. Arbetsområden har varit konsumentelektronik, diverse industriprojekt och inom Automotive design på Volvcars.

Wranne har sedan 2003 varit engagerad på Chalmers. Först för att bygga upp Designingenjörsprogrammet, Treårigt högskoleingenjörsutbildning, och sedan som programansvarig för utbildningen.
  • ​Ytmodellering
  • Skissteknik
  • Designmetodik
​Styrkeområde Produktion
​HSV utvärdering av Designingenjörsprogrammet

Sidansvarig Publicerad: on 07 jun 2017.