Olle Hartvigsson

Doktorand

Olle Hartvigsson är doktorand på avdelningen för livsmedelsvetenskap. Hans forskning är framförallt inriktad mot att med hjälp av metabolomik (analys av många ämnen i blodet) och matematiska modeller försöka förutse riskgrupper för allergiutveckling genom analys av navelsträngsblod hos nyfödda barn. Allergier är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn i industriländer och leder till lidande för den drabbade och stora kostnader för samhället. Forskningen skall förhoppningsvis kunna leda fram till att finna tidiga markörer för allergi och möjligheter för förebyggande åtgärder.

Sidansvarig Publicerad: fr 11 jan 2019.