Anita Ollár

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod , Centrum för boendets arkitektur

Anita är delfinansierad genom Centrum för boendets arkitektur (CBA) och kommer att arbeta inom det nya forskningsprojektet The Circular Kitchen (CIK), ett EU projekt.

CIK projektet som är kopplat till HSB Living Lab syftar till att utveckla tvärvetenskaplig kunskap för mer klimatsmart och cirkulär köksdesign, vilken kommer att utvecklas, testas i fullskala och utvärderas i praktiken. Projektet är ett offentligt-privat partnerskap i samarbete med Institutionen för Arkitektur vid Tekniska Universitet i Delft och finansieras av European Institute of Technology med stöd från industrin, bland annat kökstillverkare. Projektledare är Professor Ulrike Rahe, ACE och övriga medverkande är Paula Femenías, ACE.

Anita som ursprungligen är från Ungern, har en kandidatexamen inom Arkitektur & teknik (2012) och en masterexamen inom Arkitektur (2015) med särskilt fokus på hållbarhet. Anita har tidigare arbetat på Chalmers som projekt- och forskningsassistent mellan 2015 och 2017. Hon var då inblandad i undervisning och olika forskningsprojekt (Nordic Built-STED; Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder; Nya verktyg för att stödja en hållbar designprocess) och hon var också projektledare för projektet Mycelium Acoustics vid HSB Living Lab.

I sin forskning kommer Anita att fokusera på sociala aspekter av kökets användning och funktion i hemmet och dess framtida utveckling. Hon kommer också att studera miljömässiga aspekter av ett mer cirkulärt och hållbart kök med fokus på materialanvändning men också sociala aspekter av material i gränssnittet mellan brukare och designers. Målet är att ta fram praktisk kunskap som också kommer att utvecklas genom fullskaletester i HSB Living Lab. Redan i början på nästa år kommer en första prototyp av ett kök finnas på plats i HSB LL.

Anita kommer att arbeta tillsammans med Sofie Andersson och Giliam Dokter. Båda två är produktdesigners och numera doktorander på Chalmers ACE inom Circular Kitchen projektet. Anita kommer också att engageras inom arkitektutbildningen. Anita handleds av Docent Paula Femenías, Professor Ulrike Rahe och Professor Ola Nylander (examinator).

Sidansvarig Publicerad: to 17 jan 2019.