Ola Carlson

Biträdande professor, Elektroteknik

Ola Carlson är biträdande professor i förnybar elkraftproduktion. Hans forskningsintresse omfattar förnybar elproduktion och hybridbilsteknik och då främst de elektriska delarna såsom generatorer och frekvensomriktare samt integration med elnätet. Ola är också föreståndare för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum och medlem i Energimyndighetens strategiska råd för vindkraft.

Sidansvarig Publicerad: on 06 feb 2019.