Ola Benderius

Docent

Ola Benderius arbetar med att ta fram modeller av en förares styrbeteende, både på vinkel- och neuromuskulär nivå. Bland annat han hittat lösningen på ett problem som först upptäcktes på 40-talet, nämligen att förarens styrning skall ses som upprepade styrkorrektioner enligt reaching-teori, snarare än kontinuerlig felminimering tracking. Ola jobbar också med att tillämpa förarmodellering för självkörande fordon.
​Autonomous agents, Stochastic optimization, and Humanoid robotics inom Complex Adaptive Systems

Publicerad: on 15 apr 2020.