Clara Oders

Utbildningsadministratör, Institutionen för data- och informationsteknik.

Hanterar utbildningsadministration för avdelningen Datorteknik.

Publicerad: fr 24 jan 2020.