Yvonne Nygård

Forskarassistent,
Biologi och Bioteknik, Industriell Bioteknik

Yvonne Nygård arbetar som Forskarassistent i avdelningen för Industriell Bioteknik. Se den engelska sidan för mer information.
Doktorandnivå
Samordnare, föreläsare, Industrial Biotechnology for Lignocellulose Based Processes (5 ECTS)

Kandidatnivå
Föreläsare, Teknisk mikrobiologi (7.5 ECTS)
​Postdoktorer
Elena Cámara, Vaskar Mukherjee, Pawel Piatek

Doktorand

Masterstudent
Ivo van den Hurk

Publicerad: må 30 dec 2019.