Daniel Norell

Universitetslektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Daniel Norell är arkitekt, grundare av arkitektkontoret Norell/Rodhe, och universitetslektor i arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola, där han var ansvarig för Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad 2015-2020. Han har tidigare undervisat vid KTH Arkitekturskolan och varit gästföreläsare och kritiker vid flera universitet i Europa och USA. Hans forskning och arbete fokuserar på arkitektonisk representation och dess roll i gestaltning och produktion av arkitektur, ofta genom en kombination av konstnärlig och vetenskaplig forskning. Daniels forskning och praktik har publicerats i journaler och antologier och visats i utställningar vid ArkDes, Bildmuseet, Arkitekturtriennalen i Oslo, Arkitekturbiennalen i Venedig, och vid Yale University School of Architecture.

Sidansvarig Publicerad: ti 21 dec 2021.