Daniel Norell

Tekniklektor, masterprogramansvarig Arkitektur och stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Daniel Norell är tekniklektor i Arkitektur och grundare av arkitektkontoret Norell/Rodhe. Han är ansvarig för masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad och leder studio, kurser och examensarbete inom detta program. Hans undervisning och forskning fokuserar på arkitektonisk gestaltning med särskild inriktning mot digitala media, representation, material och geometri. Norell är utbildad vid KTH (Lic. Eng., M.Arch.) och UCLA (M.Arch.) och har tidigare arbetat som arkitekt hos Zaha Hadid Architects och Greg Lynn FORM.

Publicerad: on 08 nov 2017.