Anna Norén

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Anna Norén är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dagvatten och förorenade material i den urbana miljön, Chalmers.

Hennes projekt syftar till att utveckla en hållbar och effektiv metod för att behandla sediment förorenat av tennorganiska föreningar. Hon arbetar även med tillvaratagande av resurser, så som utvinning av metaller från förorenat sedimentet och återanvändning av muddermassor.

Resultaten är relevanta för aktörer som ansvarar för att skydda vattenkvaliteten, t.ex. hamnar, kommuner och miljömyndigheter men även intressenter som vill utveckla hållbara behandlingsmetoder för jord och sediment samt spara naturresurser.

Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.