Sara Nilsson

Post doc, Kemisk Fysik, Fysik

Jag utvecklar en vätesensor som ska fungera under realistiska hållanden, vilket det innebär förhöjd luftfuktighet, fluktuerande temperaturer och i luft, det vill säga i en blandning med andra gaser som kan fördröja responsen eller göra sensorn inaktiv. Sensorn bygger på den plasmoniska resonansen hos metallnanopartiklarna och vi utvecklar olika legeringar och nanostrukturer för att förbättra sensorns respons.

Tidigare i gruppen har jag jobbat med att utveckla en metod för att kombinera plasmonisk nanospektroskopi med transmissionselektronmikroskopi för att studera katalytiska nanopartiklar in situ.

Sidansvarig Publicerad: fr 09 sep 2022.