Sara Nilsson

Post doc, Kemisk Fysik, Fysik

Min forskning fokuserar på att förstå oxidationsmekanismen hos nanopartiklar med hjälp av nanoplasmonisk sensing och elektronmikroskopi. Med hjälp av mörkfältsspektroskopi kan den optiska signalen från en nanopartikel mätas upp och karaktäriseras utifrån partikelns mikrostruktur och dess påverkan på oxidationsförloppet. Den information som kan fås utifrån den optiska signalen kan senare användas vid katalysexperiment på enpartikelnivå.

Jag började på Kemisk fysik 2015 som exjobbare. Tidigare har jag också jobbat med nanofabrikation på optiska fibrer, proteinadsorption på core-shell nanopartiklar och CO2 adsorption på kolloidala silikananopartiklar.

Sidansvarig Publicerad: ti 03 aug 2021.