Nina Ryd

Biträdande professor och Arkitekt MArch/MSA, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Nina forskar kring samverkan mellan arkitekt och byggherre i tidiga skeden samt programarbete i form av kravhantering och brukarens behov. Hon handleder doktorander och är examinator för affärs-entreprenörs kandidater, samt undervisar i kurserna; Den byggda miljöns värde, Arbetets Rum och Tidiga skeden för studenter och yrkesverksamma arkitekter och ingenjörer. Hon har haft ledningsuppdrag som pro-prefekt och styrkeområdesledare för ett av Chalmers åtta styrkeområden - samhällsbyggnad - med syfte att profilera Chalmers runt utmaningsdrivna frågeställningar inom forskning & utbildning samt utveckla samverkan med näringsliv och samhälle.

Nina har haft återkommande granskningsuppdrag för Formas och ingår i flertalet styrelser, bl.a. BIM Alliance och LBF FoU stiftelse. Tidigare styrelseuppdrag i bland annat IQ Samhällsbyggnad, Bygginnovationen, Sveriges Bygguniversitet, Chalmers fastigheter, Arkus och Centrum för management i byggsektorn.

Exempel på populärvetenskapliga publikationer är ”Tidiga Skeden i planering, bygg och förvaltning” utgiven av Svensk Byggtjänst AB och nominerad till årets projektledarhandbok av Projektforum 2018.
ARK660 Den byggda miljöns värde
ARK505 Arbetets rum 
ACEX20 Examensarbete 
Chalmers Professional Education: Tidiga Skeden​

Sidansvarig Publicerad: må 14 maj 2018.