Nils Lübbe

Adjungerad professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Nils Lübbe är forskningsdirektör på Autoliv och adjungerad professor på Chalmers. Han arbetar för att förhindra att människor skadas i vägtrafiken. Nils forskar i krockanalys för att förebygga bade krock och skador.

Sidansvarig Publicerad: to 21 apr 2022.