Nils Björling

Universitetslektor, Arkitekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar

Nils Björling är forskare inom forskargruppen urbana och regionala omvandlingar. Fokus för arbetet är att utveckla teori och metod för att öka samspelet mellan lokal och regional planering. Målsättningen är därmed att ge stöd till planerings- och stadsbyggnadspraktiken för att hantera utmaningar som orsakas av ojämn geografisk utveckling och inkludera ett bredare fält av resurser och aktörer i planeringsprocessen. Ökad mångfald avser att förbättra möjligheten att hantera förändring över tid och balansera hållbar utveckling.
Nils disputerade 2016 med avhandlingen Sköra stadslandskap: Planeringsmetoder för att han tera urbaniseringens rumsliga inlåsningar. Avhandlingen utvecklar tre konceptuella verktyg; sköra stadslandskap, urbana ekologier och urbana nyckelprojekt som ger planeringspraktiken stöd för att formulera alternativa förändringsstrategier, identifiera ett bredare spektrum av resurser och identifiera genomförandemekanismer som kan överbrygga från planering till konkret genomförande. Arbetet är genomfört i nära samarbete med planeringspraktiken på både kommunal och regional nivå i västra Götaland.

Sidansvarig Publicerad: må 18 dec 2017.