Nikolce Murgovski

Docent, Elektroteknik

Nikolce Murgovski är Docent i forskargruppen Mekatronik.
SSY281 - Modellprediktiv reglering
Syftet med denna kurs är att ge en introduktion till modellprediktiv reglering (Model Predictive Control, MPC), en reglerteknisk designmetod som fått ökad spridning inom flera tillämpningsområden under senare år. Bidragande orsaker till detta är möjligheten att hantera system med flera in- och utsignaler på ett systematiskt sätt, samt möjligheten att explicit inkludera begränsningar på tillstånd och styrsignaler redan på designstadiet. Kursen behandlar de matematiska grunderna för MPC, liksom implementeringsaspekter, och kursdeltagarna ges tillfälle att pröva egna implementeringar i datorsimuleringar.

SSY300 - Tillämpad mekatronik
Kursen syftar till att ge en introduktion till mekatronik - integreringen av givare, aktuatorer och datorer med det mekaniska systemet. Kursen ger kunskaper om hur de vanligaste förekommande givarna och aktuatorerna fungerar och dess bakomliggande fysikaliska principer. Den ger även introduktion till mikrokontrollers och programmering av dessa. Kursen syftar också till att ge praktisk erfarenhet inom design av mikrodatorbaserade system.
​ 
​ 

Sidansvarig Publicerad: fr 02 okt 2020.