Nikolce Murgovski

Docent, Elektroteknik

Nikolce Murgovski är Docent i forskargruppen Mekatronik.
Tillämpad mekatronik
​Kursen syftar till att ge en introduktion till mekatronik - integreringen av givare, aktuatorer och datorer med det mekaniska systemet. Kursen ger kunskaper om hur de vanligaste förekommande givarna och aktuatorerna fungerar och dess bakomliggande fysikaliska principer. Den ger även introduktion till mikrokontrollers och programmering av dessa. Kursen syftar också till att ge praktisk erfarenhet inom design av mikrodatorbaserade system.
​ 

Publicerad: fr 25 jan 2019.