Niklas Andersson

Biträdande professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Mina intressen är i huvudsak simulering av kompressibla flöden, numeriska metoder för beräkning av strömningsfält, analys av egenmoder i strömningsfält och beräkning av strömningsinducerat ljud. Större delen av min forskning berör ämnen som kan relateras till flygindustrin. Jag är huvudutvecklare för koden G3D::Flow, en CFD-kod för simulering av kompressibla och inkompressibla flöden. G3D::Flow är skriven i C++ och använder sig av de distribuerade datatyper och lösare som finns tillgängliga i PETSc.

Sidansvarig Publicerad: ti 02 nov 2021.