Niek Welkenhuysen

Postdoktor, Biologi och Bioteknik

Jag studerar hur åldrandefaktorer bevaras längs cellinjer. Åldrande av biologiska celler kännetecknas av förekomst av och förökning av skadliga molekyler som har en nedbrytande effekt på cellen. Ackumulering av dessa åldrandefaktorer leder över tid till celldöd. Åldrandefaktorer lämnas dock inte vidare till cellens avkomma vid celldelning. För att studera bevarandet av åldrandefaktorer använder jag fluorescensmikroskopi, mikroflödessystem och matematisk modellering. Målet för mitt projekt är att belysa den biologiska process som leder till att modercellen behåller åldrandefaktorerna och förhindrar att dessa faktorer migrerar till dottercellerna.

Sidansvarig Publicerad: to 14 feb 2019.