Maria Neth

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnad, Vatten miljö teknik

Maria Neth är Gryaabs industridoktorand på avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Processteknik för avloppsvattenrening, på Chalmers.
Hon arbetar inom området ”Framtida hållbar avloppsvattenrening” och tar fram mer teknisk kunskap och användbara verktyg. Dessa kan ligga till grund för att ta hållbara beslut i en framtid med hårdare reningskrav, större behov av resurshushållning och en ökande befolkning. Arbetet kommer inledningsvis att ta ett helhetsperspektiv och sedan bli mer djupgående inom utvalda reningsprocesser som är kritiska för stora reningsverk sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Processmodellering kommer att ingå som ett arbetsverktyg.

Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.