Nashita Moona

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Nashita Moona är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder, Chalmers.
Hennes projekt omfattar utveckling av metoder för att utvärdera effektiviteten av enskilda barriärer och flera processteg vid ett vattenverk, under ansträngda liksom normala förhållanden. Metoder av intresse är t.ex. mikrobiella analyser för surrogat mikroorganismer, fluorescens spektroskopi för utvärdering av barriärseffektiviteten och hydraulisk modellering.
Hydraulik med VA-teknik (VVB012) och Vattenförsörjnings- och avloppsteknik (LBT345)
Deltar i projektet "Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten"

Chalmers styrkeområden: 
Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.