Nalin Kumar Sharma

Doktor, Elektroteknik

Nalin Kumar Sharma är postdoc i forskargruppen Mekatronik, där han forskar om optimerad energistyrning av fordon.

Publicerad: må 03 dec 2018.