My Nyblom

Doktorand

My Nyblom är sedan 2018 en doktorand i Fredrik Westerlunds forskargrupp vid avdelningen för Kemisk Biologi. Hennes forskning riktar sig mot att förstå hur DNA-skador uppkommer och repareras kopplat till sjukdom och medicinsk behandling genom att mäta fluorescerande markörer som är enzymatiskt inbundna vid individuella skador på enskilda DNA-molekyler. Målet för forskningen som utförs i nära samarbete med Prof. Ola Hammarsten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att kunna utveckla nya metoder för individanpassad cancerbehandling.

Sidansvarig Publicerad: to 13 dec 2018.