Kathleen Murphy

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik, Studierektor för forskarskola Bygg- och miljöteknik

Kate Murphy är docent vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder, på Chalmers.

Kates forskning fokuserar på tolkningen av fluorescens från organiskt material i vatten och tillämpningen av fluorescens för att skilja mellan vattentäkter och upptäcka förändringar i vattenkvaliteten. Nya forskningsprojekt avser att upptäcka förändringar i organiskt material karaktär under återvunnet vatten och dricksvatten, och spåra det geografiska ursprunget av ballastvatten från fartyg. Hon har initierat ett flertal open-source projekt som syftar till att förbättra modellering och tolkning av naturligt organiskt material fluorescens, inklusive drEEM och OpenFluor .​

 

http://orcid.org/0000-0001-5715-3604

Scopus Author ID: 7402863566


MurphyKR, Hambly A, Singh S, Henderson R.K., Baker A, Stuetz RM & Khan SJ (2011). Organic matter fluorescence in municipal water recycling schemes: towards a unified PARAFAC model. Environmental Science and Technology, 45, 2909–2916.

Murphy KR, Butler KD, Spencer RGM, Stedmon CA, Boehme, JR, Aiken GR (2010). The measurement of dissolved organic matter fluorescence in aquatic environments: An interlaboratory comparison. Environmental Science and Technology, 44, 9405–9412.

Murphy KR, Stedmon CA, Waite TD & GM Ruiz (2008) Distinguishing between terrestrial and autochthonous organic matter sources in marine environments using fluorescence spectroscopy. Marine Chemistry 108: 40-58. DOI: 10.1016/j.marchem.2007.10.003


​​

Sidansvarig Publicerad: to 29 dec 2022.