Vilhelm Müller

Doktorand

Vilhelm Müller är sedan 2015 doktorand i Fredrik Westerlunds grupp på avdelningen Kemisk Biologi. Hans forskning är inriktad på att studera DNA på en-molekyl nivå genom att märka in det med fluorescenta molekyler och sedan sträcka DNA-molekylerna i nanokanaler där de visualiseras med hjälp av fluorescensmikroskopi. Huvudmålet med projektet är att utveckla en snabb metod för att studera bakteriers plasmider genom att undvika det nuvarande behovet av att odla bakterierna innan analys är möjlig. Om det visar sig framgångsrikt är målet att metoden ska kunna användas för att underlätta detektion av plasmider som bär på antibiotikaresistens.
​Biophysical chemistry (KFK021) course

Sidansvarig Publicerad: må 31 okt 2016.