Mats Stading

Adjungerad professor på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för Industri- och materialvetenskap

Mats Stading forskar om biobaserade material såsom bioplaster och biologiska vävnader och hur man tillverkar dem med extrudering och andra lösningsbaserade tekniker. Som adjungerad professor har han också ett ben på RISE Research Institutes of Sweden där han tillämpar materialvetenskap på livsmedel och andra biologiska material på enheten Produktdesign. Den gemensamma nämnaren är biopolymerer och deras funktionella egenskaper. Som exempel kan nämnas skummad stärkelse som används både som stötdämpare i förpackningssammanhang och som bas i ostbågar. Vetenskapen som beskriver materialegenskaperna och tillverkningen är dock densamma i båda fallen.

Tillverkning och tillämpningar av biopolymera system involverar flöden som beskrivs med reologi. Detta är en röd tråd i Mats Stadings forskning. Han är tidigare ordförande för både det europeiska reologisällskapet och det nordiska och har många internationella kontakter, och han leder även nationella och internationella forskningsprojekt. Se föredrag och läs mer om reologi i en introducerande lärobok på www.stading.se.
​Reologi

Sidansvarig Publicerad: må 10 maj 2021.