Morten Fjeld

Biträdande professor, avdelningen för interaktionsdesign, Institutionen för data- och informationsteknik.

Morten Fjeld är biträdande professor i Human Computer Interaction (HCI).

Publicerad: on 23 aug 2017.