Morgan Johansson

Adjungerad professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Morgan Johansson är adjungerad professor på avdelningen för konstruktionsteknik inom området Tillämpad konstruktionsteknik. Morgans huvudintresse är inom impulsbelastade konstruktioner och han fungerar bland annat som MSB:s tekniska specialist inom detta. Anda områden av särskilt intresse är finita elementanalyser i praktiken, armeringsutformning i ramhörn samt sprickkontroll i betongkonstruktioner utsatta för tvång.
Handledning av examensarbeten

Sidansvarig Publicerad: fr 31 aug 2018.