Albert Monteith

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, geovetenskap och fjärranalys.

Albert Monteith ingår i Radarfjärranalysgruppen. Hans huvudsakliga forskningsuppgift är att samla in och analysera radardata över skog. Målet med hans forskning är att förbättra kartläggning och mätning av parametrar hos skog med hjälp av syntetisk aperturradar.
​För att se vilka projekt Albert Monteith deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.