Moa Persson

Projektledare, GMV

Moa är anställd på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, vid Chalmers och Göteborgs universitet och arbetar som koordinator för två forskningscentrum: DRICKS och Work and Employment Research Center, WE.

DRICKS är ett centrum som samordnar dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds universitet. Moas arbete som koordinator för centret innebär bland annat att ge administrativt stöd till föreståndaren, och att initiera, samordna och genomföra interna och externa aktiviteter och möten samt att upprätthålla kontaktytor med forskare, övriga medlemmar i DRICKS samt andra intressenter.

Work and Employment Research Center, WE, syftar till att stimulera forskning och forskningssamarbete kring hållbart arbete och sysselsättning. WE ordnar bland annat öppna seminarier för att nå ut med forskningsresultat och utlyser planeringsbidrag för att stimulera forskning. I sin roll som koordinator för centret sköter Moa planering och genomförande av seminarier och andra möten samt administration och kommunikation.

Moa är utbildad inom samhällsvetenskaplig miljövetenskap med inriktning mot humanekologi samt har hon en mastersexamen i Miljö och hälsoskydd.

Sidansvarig Publicerad: on 13 jan 2021.