Miquel Pericas

Docent, avdelningen för Datorteknik, institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: on 26 jun 2019.