Mikael Rosenqvist

Industridoktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Mikael Rosenqvist är industridoktorand och har arbetat inom fordonsindustrin sen 2001. Nu leder han ett projekt som knyter samman geometrisäkring med produktionsergonomi. Målet är att utforma ett beslutsstöd för framtagning av produktionsstrategier och beredning i tidig utvecklingsfas. Detta ska möjliggöra analys av konsekvenser och beräkning av kostnader förknippade med brister i geometrisk och produktionsergonomisk kvalitet. Genom att minimera sena kvalitetsförbättrande åtgärder kan industrin minska både sin miljöpåverkan och sina kostnader samt förbättra arbetsmiljön för sina montörer.

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jun 2017.