Mike Pereira

Doktor, Matematiska vetenskaper

Jag är postdoktor inom projektet STONE, som genomförs gemensamt av Avdelningen för tillämpad matematik och statistik vid Institutionen för matematiska vetenskaper och Reglerteknikgruppen vid Institutionen för elektroteknik. Målet för projektet är att använda stokastiska partiella differentialekvationer för att modellera trafikflöden och för att skatta parametrar baserade på data från verkliga mätningar.

Mina forskningsområden är främst spatial och beräkningsstatistik. Men jag har också starka intressen inom maskininlärning, grafteori och stokastiska partiella differentialekvationer, och hur dessa områden kan främja nya sätt att hantera spatial data.

Sidansvarig Publicerad: fr 10 apr 2020.