Mikael Viklund Tallgren

Forskare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren undervisar främst inom byggnadsinformationsmodellering (BIM) och CAD samt projektledning kopplat till detta. Sedan 2021 disputerade Mikael med sin avhandling med fokus på planeringsprocessen och hur BIM kan utnyttjas för att förbättra kommunikation och förståelse i denna. Mikael har tidigare jobbat i flera projekt med projektledning och projektering av BIM modeller utifrån laserscannad data.

ARK212 - Digitala verktyg BIM, BOM025 - Construction Processes and Management, BOM205 - Byggnaders Funktioner och utformning, BOM225 Ekonomi och organisation i Byggsektorn, BOM295 Byggproduktionsledning och logistik

Sidansvarig Publicerad: fr 30 dec 2022.