Mikael Viklund Tallgren

Forskningsingenjör, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren undervisar sedan 2009 inom byggnadsinformationsmodellering (BIM) och CAD samt projektledning kopplat till detta. Sedan 2014 doktorerar Mikael med fokus på planeringsprocessen och hur BIM kan utnyttjas för att förbättra kommunikation och förståelse i denna. Mikael har tidigare jobbat i flera projekt med projektledning och projektering av BIM modeller utifrån laserscannad data.
​BOM205, LBT241
​Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: fr 05 maj 2017.