Michael Patriksson

Professor, Matematiska vetenskaper

Michael Patriksson är professor i tillämpad matematik. Hans forskning behandlar modeller och metoder för olinjära optimeringsproblem och variationsolikheter, konvex icke-differentierbar optimering, kombinatorisk optimering samt stokastiska optimeringsproblem med jämviktsbivillkor, alla motiverade av tillämpningar. Tillämpad forskning inkluderar schemaläggning av underhåll och projekt, kombinatoriska designproblem med flera mål samt trafikplanering. När Michael inte arbetar tar han hand om familjen och sin samling rara vinylskivor.
TMA947 Olinjär optimering

TMA521 Projektkurs i optimering

MVE065 Specialkurs teknisk matematik

MMG630 Tillämpad optimering​

​Department of Electrical Enginering, Chalmers: Maintenance of wind power systems

CHARMEC, Department of Applied Mechanics, Chalmers: Maintenance of rails and wheels

Department of Signals & Systems, Chalmers: Optimization in signals and systems

The Business School, University of Gothenburg: Freight transport

Department of Mathematics, University of Linköping: optimization

University of Leeds, UK: traffic control and analysis

Ben-Gurion University, Israel: traffic control

Volvo Aero Corporation, Trollhättan: Production planning & Maintenance of jet engine components

SOAF (Svenska OperationsAnalysFöreningen, Swedish Association for Operations Research): vice president; interest group in maintenance optimization

Chalmers Areas of Advance: Energy and Transport

Sidansvarig Publicerad: fr 18 sep 2020.